Welke allergie zit jou in de weg?

Allergie klachten kunnen verschillende vormen hebben. Het kan van lichte irritatie tot ernstige irritaties gaan. En het gevolgen bij alles wat je doet!

En de reacties zijn bij iedereen verschillend, maar kunnen zijn:

 • een loopneus
 • niezen
 • jeuk
 • uitslag
 • rode jeukende ogen
 • dikke ogen
 • bloeddruk verlaging of verhoging
 • shock
 • benauwd
 • piepende ademhaling
 • druk worden
 • hoesten
 • zelf hartstilstand komt voor

Sommige mensen hebben nauwelijks last van hun allergie, maar vaak is allergie een groot probleem en beinvloed dat hun leven heel erg.

Wat is de reden dat ik last heb van allergische klachten?

Allergische klachten zijn in feite reacties van je immuunsysteem. Het immuunsysteem ziet bepaalde stoffen zoals pollen, huisstofmijten of voedsel onterecht aan als een bedreiging voor je lichaam. Hoewel deze stoffen niet echt schadelijk zijn, reageert je immuunsysteem alsof dat wel zo is, wanneer je aan deze stoffen wordt blootgesteld. De exacte reden waarom het immuunsysteem zo reageert, is niet precies bekend. Erfelijke factoren, hygiëne en leefstijl spelen hierbij een rol.

De meeste allergenen zijn onschadelijk en komen in de natuur veelvuldig voor. Zodra deze stoffen het lichaam binnendringen, gewoonlijk via mond, neus of de huid, vindt er bij mensen die hiervoor gevoelig zijn, een allergische reactie plaats. Meestal zijn de gevolgen/symptomen hooguit vervelend maar bij ernstige reacties kunnen deze risicovol en zelfs levensbedreigend zijn.

Er zijn veel factoren die een rol spelen bij allergie. Een aantal factoren hiervan kunnen zijn erfelijke aanleg, hygiëne en levensstijl. In onze westerse cultuur is er veel gelegen aan hygiëne. Het lijkt er op dat hoe schoner we opgroeien hoe groter de kans op allergische reactie is. Vroeger had men veel minder last van allergische reacties, iets wat in ontwikkelingslanden nog steeds het geval is. Allergie op zich is niet erfelijk, de aanleg voor het ontwikkelen van een allergie vaak wel. Wat de oorzaak voor allergische reacties ook is, het immuunsysteem reageert verkeerd op een contact met bepaalde stoffen. Om de gevolgen ervan te verminderen kunnen we medicijnen innemen, maar beter is het om het immuunsysteem van binnenuit te versterken.

Wat kan Hypnotherapie en Hypnose voor jouw allergie betekenen?

De Hypnotherapie kan ervoor zorgen dat de allergie totaal verdwijnt. Terwijl medicijnen de klachten onderdrukken.  De hypnotherapeut gaat het immuumsysteem versterken en zorgt voor een positieve omdraai techniek waarbij de allergenen de overgevoeligheid loslaat.

Het resultaat is geweldig en verrassend. De cliënt komt totaal van zijn of haar allergie af.  Veel cliënten zijn na 1 behandeling al zeker 80% van de allergie af. Een tweede sessie is nodig om de restant allergische reactie helemaal te elimineren.

Hypnotherapie en Hypnose wordt bij veel klachten gebruikt en de cliënten zijn na 3 of 4 sessies van hun klachten af. Ook wordt de Hypnotherapie veel meer gebruikt in ziekenhuizen en veel voudig wordt ingezet bij langdurige klachten bij kinderen